W 2006 r. amerykański fotograf żydowskiego pochodzenia Neal Ulevich odwiedził Lenin.

Fotoreportaż można obejrzeć na stronie: http://www.watermargin.com/lenin/index.html

Print