This article is not available in selected language.

Ha-Darszan Mosze Icchak

Mosze Icchak Ha-Darszan - Personal data
Date of birth: 1828
Place of birth: Jeziernica
Date of death: 1899
Place of death: Lida
Occupation: kaznodzieja
Related towns: Kowno, Kielmy, Oszmiana, Mińsk, Wilno, Żagory, Londyn

Ha-Darszan Mosze Icchak (1828 Jeziernica – 1899 Lida) –   lider i główny kaznodzieja religijnego nurtu musar, znany jako Kielmski Maggid.

Mosze Icchak urodził się w Jeziernicy pod Słonimem. Już jako 15-latek został kaznodzieją. Gdy miał 21 lat przeniósł się do Kowna, gdzie również pracował jako kaznodzieja. Został tam uczniem Izraela ben Zewa Lipkina, zw. Izraelem Salanterem, inicjatora ruchu musar. To właśnie Salanter odkrył u Darszana wspaniały talent kaznodziejski. A po śmierci Salantera, w 1883 r., Darszan został przywódcą duchowym ruchu musar. 

W latach 1850–1853 przebywał w Kielmach (obecnie Kelme, Litwa), potem w Żagarach, Oszmianie oraz w Mińsku. W kolejnych latach podróżował od kahału do kahału i wygłaszał kazania, zawierające surowe normy moralne obowiązujące w życiu codziennym. Zakładał organizacje dobroczynne wspierające ubogich studentów. Stawał w obronie ubogich i ostro krytykował nieuczciwie bogacących się. 

W 1884 r. Darszan odwiedził Londyn i spotkał się z rabinami Natanem Adlerem i Samuelem Montagu (lordem Schweissingiem). W 1897 r. w Wilnie ukazała się jego książka Tochachat chaim (hebr. Pouczenia życia) – zbiór 10 najznakomitszych kazań rabina. W 1898 r. Kielmski Maggid wraz z synem Ben Cyjonem Darszanem osiadł w Lidzie, gdzie po roku umarł.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.