Początkowo rozwój ekonomiczny Przysuchy opierał się na eksploatacji rud żelaza, prowadzonej przez Niemców. Pod koniec XVIII w. w mieście czynny był wielki piec, cztery fryszerki, rurarnia, szabelnia, tartak, papiernia oraz młyny. Żydzi prowadzili natomiast działalność handlową i rzemieślniczą. Następnie przetwórstwo surowców upadło, natomiast sferze handlowo-usługowej pewnie impuls dało osiedlenie się w miasteczku cadyka Jaakowa Icchaka ben Aszera (Jakuba Izaaka Rabinowicza). Przysucha zamieniła się wówczas w centrum pielgrzymkowe, co dawało pracę licznym sklepikarzom i rzemieślnikom, właścicielom pokoi do wynajęcia oraz tragarzom i woźnicom.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Przysucha była ośrodkiem ślusarskim, specjalizującym się w produkcji zamków i zatrzasków drzwiowych oraz galanterii metalowej. W zajęciach tych uczestniczyła także społeczność żydowska, równocześnie z zajmowaniem się tradycyjnymi dla niej zajęciami w postaci handlu i innych gałęzi rzemiosła. Pośród głównych żydowskich przedsiębiorstw tego okresu wymienić można[1.1]:

 • zakład blacharski I. I. Goldberga;
 • introligatornię J. Cygielstrajcha;
 • zakład kołodziejski Sz. Atlasa;
 • zakład kowalski W. Rabinowicza;
 • pracownie krawieckie: I. Grozowicza, Z. Grunbauma, L. Mejera, S. Najera, J. Sznajdera;
 • sklepy z tekstyliami: A. Biderman, M. Majerfeld, I. Margules, G. Mincberg, B. Lewin, P. Wajnzaft;
 • sklepy z galanterią: J. Ajnchart, Ch. Lipszyc, I. i M. Margulisowie;
 • zakład fryzjerski B. Gierszonowicza;
 • zakład jubilerski D. Rubina;
 • sklepy z zegarkami i biżuterią M. Libermaba oraz Sz. Mendelbauma;
 • handel bydłem D. i J. Hochberów;
 • handel drewnem N. Zylberszteina;
 • sklepy z artykułami kolonialnymi: M. Baum, Ch. Lip­szyc, A. Mincberg;
 • sklep mięsny M. Fajnera;
 • handel wódką Sz. Kalisza;
 • handel żelazem: Ch. Bergier, Ch. Edelsztajn, Ch. Wajgarten;
 • herbaciarnie J. Goldholca oraz M. Rozenberga.

Formą organizacji przedsiębiorców-Żydów był Związ­ek Drobnych Kupców i Handlarzy, zorganizowany przez M. Ferszta, Azryla Hochema oraz Abrama Widmana.

Print
Fußnoten
 • [1.1] Przysucha, Świętokrzyski Sztetl [online] http://swietokrzyskisztetl.pl/pl/gminy_zydowskie_1918-1939/przysucha/ [dostęp: 26.10.2015].