Wykaz żydowskich partii politycznych i organizacji społeczno-gospodarczych działających w Bieczu:

Nazwa

Władze

Informacje dodatkowe

Akiwa

Przewodnicząca Hermina Neufeld

młodzieżowa przybudówka partii Mizrachi

Bank Ludowy w Bieczu Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością

Chaim Itzinger, Majer Wagschal, Chaim Kurz, zastępcy: Abraham Samuel, Abraham Melamed i Juda Wagschal

założono 30 października 1926 przy pomocy Joint-u.

Betar

Rubin Götz, wcześniej Zelig Nussbaum

 

Ceirej Agudas Jisroel (Młodzież Związku Izraela) 

 

młodzieżowa przybudówka partii Aguda

Chewrat Tiferet Bachurim (Bractwo Chwała Młodzieńcom)

 

stowarzyszenie miłośników świętych ksiąg

Ha-Szomer ha-Cair

 

1922 r.

Hitachdut Mifleget Awoda Cijonit

Izrael Ettinger, Baruch Kleinmann, Henoch Nüssbaum, Mendel Samuel, Benjamin Singer, Chaim Sturm, Alter Schnur, Alter Weinberger

organizacja syjonistyczna popierająca żydowską autonomię świecką

Kasa Gemilut Chesed

Herman Berglas (prezes), Löwi Korzennik (wiceprezes), Mojżesz Berger (sekretarz), Rubin Raab (skarbnik), Chaim Kurz (kontroler)

bezprocentowy fundusz pożyczkowy,

107 członków, 80 % stanowili ortodoksi, 15 % syjoniści.

Kasa Pożyczkowa w Bieczu, Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością

Alter Weinberger, Juda Weinfeld i Koppel Sternlicht, ich zastępcą Szymon Ettinger.

założona 27 kwietnia 1930 r.

Keren ha-Jesod

Komisarz Naftali Kurz

organizacja Żydowskiego Funduszu Narodowego

Komisja Szeklowa

Przewodnicząca Hermina Neufeld

zbiórki pieniężne na Żydowski Fundusz Narodowy

Komitet Towarzystwa Opieki nad Chalucami i Emigrantami Palestyńskimi „Ezra – Opieka”

Przewodniczący Benzion Stern, później Hermina Neufeld

towarzystwo popierało osadnictwo w Palestynie, powstało w Bieczu w 1926 r., reaktywowano w 1933 r.

Komercyalny Zakład Kredytowy, Stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczoną poręką w Bieczu (Commerciele Credit-Anstalt)

Chaim Itzinger (prezes), Abraham Melamed (z-ca), Markus Melzer (sekretarz). Dyrekcję stanowili: Natan Stein, Mendel Weinberger (starszy) i Meilech Nussbaum,

założone 9 marca 1908, rozwiązane 11 września 1934 r.

Lokalna Organizacja Syjonistyczna

Przewodniczący - dr Jerzy Daniel

lata 20. XX wieku

Małopolski Bank Spółdzielczy Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością

Dr Izydor Spirer (przew.), Stanisław Honek, Franciszek Bartuś (z-ca)

założono 2 stycznia 1931, zlikwidowano 3 października 1931

Meir Jeszenim (Budzący śpiących)

 

nauka jęz. hebrajskiego, założono w 1907 r., 

rozwiązano 18 kwietnia 1909 r.

rozwiązano 18 kwietnia 1909 r.

Mizrachi

 

organizacja syjonistyczno-ortodoksyjna, oddział w Bieczu założono w 1911 r.

Stowarzyszenie Opieki nad Sierotami Żydowskimi

Chaim Itzinger, później dr Naftali Dąb

założono w 1923 r.

Szlomej Emunej Jisroel (Związek Prawdziwie Wiernych Izraela)

Prezes Alter Weinberger

założono w 1919 r.

Towarzystwo Biblioteki i Czytelni im. I. L. Pereca

Jeruchim Freireich

23.02.1930 r. wybór nowego zarządu

Towarzystwo Czytelni i Biblioteki im. J. Götza

Kierownik Jerzy Daniel

założone w 1914 r.

26.01.1930 r. wybrano nowy zarząd

Towarzystwo kredytowe „Samopomoc” w Bieczu, stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczoną poręką – po niemiecku: Credit-Verein „Salbsthilfe” in Biecz, registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Jakub Goldberg, Leib Licht, Majer Wagschal i Izrael Süsskind

towarzystwo miało na celu ożywienie handlu i przemysłu; 

założone 7 kwietnia 1908, rozwiązane 5 listopada 1935 r.

Towarzystwo Eskontowe
i Oszczędności w Bieczu. Stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczoną poręką, niemiecka nazwa: Escompt und Sparverein zu Biecz registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Markus Wagschal (przezes), Chaim Salomon Itzinger (z-ca). Zarząd: Jakub Kurz, Józef Wiener i Natan Süsskind.

założono 10 grudnia 1901, rozwiązano 22 stycznia 1930 r.

Towarzystwo Talmud Tora

Prezes Markus Wagschal

zarząd wybrano 15.02.1925 r.; 09.03.1930 r. wybrano nowy zarząd

Waad Ezra le-Jaldej Aniim

 

kuchnia dla ubogich, założona w 1931 r.

Źródła:

  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego, sygn. 55a, 95, Wydział Samorządowy, Rejestr organizacji politycznych. 
  • Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Rada Spółdzielcza w Warszawie, zespół 213, sygn.1051.

  • Biecz, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin. Enciklopiedia szel ha-jiszuwim ha-Jehudim le-min hiwasdam we-ad le-ahar Szoat Milhemet ha-olam ha-sznija, t. 3: Galicia ha-marawit we-Silezia, Jeruszalajim 1984, ss. 88–89.
Print