Osada wzmiankowana 1228 pod nazwą Pilcza; prawa miejskie przed 1394; ośrodek dóbr, pierwotnie zapewne książęcych, potem m.in. Pileckich; w XVIII w. ośrodek przemysłu i handlu; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); 1809–30 siedziba powiatu; 1870 utrata praw miejskich; na przeł. XIX i XX w. drobny przemysł, gł. spoż. i budowlany; liczne skupisko Żydów; w czasie okupacji niem. 1939–45 eksterminacja Żydów z P., liczne egzekucje; od 1994 ponownie miasto.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print