Od początku XVI w. siedziba książąt Poryckich, później własność m.in. Koniecpolskich, Zahorowskich i 1694–1739 Czackich; od 1795 w zaborze rosyjskim; 1795–1813 T. Czacki zgromadził tu bogaty księgozbiór, pochodzący m.in. z biblioteki Stanisława Augusta Poniatowskiego; IX 1939–1941 pod okupacją sowiecką; 1941–44 pod okupacją niemiecką, 11–12 VII 1943 oddziały UPA i chłopi ukraińscy (dowódca N. Kwitkowśkyj) w miejscowym kościele i jego otoczeniu zamordowali 222 Polaków (mężczyzn, kobiety i dzieci); 1945–91 w Ukraińskiej SRR. 11 VII 2003, w 60. rocznicę tragedii Wołynia prezydenci Polski i Ukrainy odsłonili w Pawliwce pomnik i złożyli hołd ofiarom mordów.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print