Powstanie Poniatowej jest związane z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). W 1937 r. rozpoczęto w tym miejscu budowę Zakładów Tele i Radiotechnicznych-Filia nr 2, które miały prowadzić produkcję sprzętu radiowego dla wojska. Przy zakładzie powstało osiedle dla pracowników.

W 1962 r. Poniatowa uzyskała prawa miejskie.
 

Print