Dzieje osadnictwa w Pucku sięgają wczesnego średniowiecza. Już w VII w. istniał tu port i ośrodek handlowy, notowany potem jako Puyczk i Puzk. W XIII w. w miejscu dzisiejszego miasta znajdował się gród należący do książąt pomorskich. W 1309 r. zajęli go Krzyżacy, którzy ulokowali tutaj komtura. W 1348 r. Puck uzyskał prawa miejskie. W czasie wojny trzynastoletniej miasto wzięło stronę Polski. W 1457 r. w zamian za pożyczkę w wysokości 15 tys. marek Kazimierz Jagiellończyk ustanowił tu państewko lenne dla wygnanego króla Szwecji Karola VIII Knutssona Bonde. Organizm ten przetrwał jednak tylko przez trzy lata. W 1460 r. Puck został zdobyty przez Krzyżaków, a w 1466 r. stał się częścią polskich Prus Królewskich. Przez kolejne stulecia Puck pełnił głównie funkcję portową, m. in. obsługiwał flotę królów polskich.

W 1772 r. w wyniku I rozbioru miasto zostało włączone do Prus. W 1818 r. zostało siedzibą powiatu puckiego. Stało się jednym z beneficjentów pruskiego boomu gospodarczego przełomu XIX i XX wieku. W 1899 r. uzyskało połączenie kolejowe z Redą (zatem także z Gdańskiem) oraz z Krokową (1901).

Po traktacie wersalskim w 1920 r. miasto znalazło się ponownie w granicach Rzeczypospolitej. Odbyła się w nim z tej okazji symboliczna ceremonia „zaślubin Polski z morzem”, dokonana przez gen. Józefa Hallera. Do czasu wybudowania portu w Gdyni Puck był obok Helu głównym portem morskim Polski. W 1922 r. uzyskał zresztą bezpośrednie połączenie z Helem. Do wybuchu II wojny światowej Puck pozostawał głównym portem marynarki wojennej II Rzeczypospolitej i garnizonem lotnictwa morskiego. Powiat pucki istniał natomiast do 1927 r., następnie utworzono powiat morski ze stolicą  w Gdyni.

W czasie II wojny światowej miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. We wrześniu 1939 r. w rejonie miasta doszło do ciężkich walk Wojska Polskiego z armią niemiecką. W latach 1941–1944 w okolicy zlokalizowany był obóz pracy, jedna z filii niemieckiego nazistowskiego obozu Stutthof.

Puck został zajęty przez Armię Czerwoną 12.03.1945 roku. Pięć dni później w mieście znów miała miejsce symboliczna ceremonia zaślubin Polski z morzem, nawiązująca do analogicznej ceremonii przeprowadzonej w 1920 r. przez generała Hallera. W 1951 r. miasto włączono do powiatu wejherowskiego, a w 1954 r. – przywrócono powiat pucki. Od 1999 r. Puck ponownie jest stolicą powiatu w województwie pomorskim[1.1].

Nota bibliograficzna

  • Historia Pucka, Gdańsk 1998.
Print
Fußnoten
  • [1.1] Tekst został uzupełniony w oparciu o materiały Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.