Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Tanay (Tenenwurzel) Emanuel

Emanuel Tanay (Tenenwurzel) - persönliche Daten
Geburtsdatum: 1928
Geburtsort: Wilno
Sterbedatum: 5th August 2014
Beruf: psychiatra sądowy
Related towns: Miechów, Kraków

Prof. Emanuel (Tenenwurzel) Tanay (1928 Wilno – 05.08.2014) – psychiatra sądowy.

Tenenwurzel urodził się w Wilnie, skąd jako dziecko razem z rodziną przeprowadził się do Miechowa. Wojnę przeżył w Opactwie Cystersów w Mogile (Kraków). W 1943 r. razem z matką i siostrą uciekli na Słowację, a stamtąd na Węgry. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie został sławnym psychiatrą sądowym. Wykładał na Medical School of Wayne State University w Detroit.

Swoimi doświadczeniami z okresu Zagłady dzielił się z innymi. Jest autorem wspomnień: Passport to Life: Autobiographical Reflections on the Holocaust, Philadelphia 2004; autorem wielu publikacji, w tym Powstanie w Getcie Warszawskim - mit i rzeczywistość, „Psychoterapia” 2007, nr 141, s. 79-93.

Jest też fundatorem tablicy pamiątkowej umieszczonej na Ołtarzu Pamięci Narodowej przy Opactwie Cystersów w Mogile, o treści:

„W okresie pożogi wojennej, szaleństwa i obojętności świata tu w Mogile znalazł oazę nadziei Żyd, Emanuel Tenenwurzel z Miechowa. Ukrytego pod nazwiskiem "Jan Wójcik” przyprowadził do klasztoru Stanisław Gadomski. W okresie, gdy z rozkazu Hitlera w chrześcijańskiej Europie systematycznie unicestwiano naród żydowski, a w Polsce za pomoc Żydom groziła śmierć, ówczesny opat Robert Kuchar zachowując wierność zasadzie miłości bliźniego dał schronienie 14-letniemu chłopcu. W podziękowaniu za życie w okresie od sierpnia 1942r. do kwietnia 1943 r. prof. dr. Emanuel Tenenwurzel-Tanay Detroit, Michigan, USA 19 kwietnia 1990 r.”

Patrz również: Relacja Emanuela Tanaya (Tenenwurzela).

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.