Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Aron Jehuda -

- Aron Jehuda - persönliche Daten
Sterbedatum: 1524
Beruf: rabbi
Related towns: Lublin, Chełm, Bełżec

Aron Jehuda (? –1524) – rabin Lublina, Chełma oraz Bełżca.

Aron Jehuda był pierwszym udokumentowanym rabinem Chełma. W 1520 r. król Zygmunt Stary mianował go poborcą podatków okręgu chełmskiego, a w 1522 r. został naczelnym rabinem gmin żydowskich w okręgach: lubelskim, chełmskim i bełskim. W dokumentach królewskich był określany mianem doctor legis mosaicae. Po śmierci w 1524 r. na stanowisku zastąpił go Szalom Szachna z Lublina.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.