Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Taube Leon

Leon Taube - persönliche Daten
Geburtsdatum: 1888
Geburtsort: Łódź
Sterbedatum: 1973
Ort des Todes: Paryż
Beruf: skrzypek; pedagog
Related towns: Łódź

Taube Leon (1888 Łódź – 1973 Paryż) – skrzypek, pedagog.

Był synem Eliasza, bratem Michała i Zygmunta. Kształcił się pod kierunkiem ojca. Był skrzypkiem w prowadzonej przez niego w Łodzi orkiestrze. W 1912 r. osiadł w Niemczech i prowadził agencję koncertową w Dortmundzie. W 1937 r. przeniósł się do Anglii, a następnie do Francji. Był nauczycielem gry na skrzypcach w Paryżu.

Bibliografia

  • Stengel T., Gerigk H., Lexikon der Juden in der Musik, Berlin 1940.
  • The International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, t. 2, cz. 1: The Arts, Sciences and Literature, red. H. Atrarest, W. Röder, Monachium 1983.

Tekst na podstawie publikacji: Błaszczyk L.T., „Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny”, Warszawa 2014 (książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce).

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.