Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Taube Stanisław Salomon Majer

Stanisław Salomon Majer Taube - persönliche Daten
Geburtsdatum: 13th Januar 1870
Geburtsort: Łódź
Sterbedatum: 13th März 1912
Ort des Todes: Łódź
Beruf: skrzypek
Related towns: Częstochowa, Kalisz, Warszawa

Taube Stanisław Salomon Majer (13.01.1870 Łódź – 13.03.1912 tamże) – skrzypek.

Był bratem Eliasza, Izydora i Jakuba. Kształcił się w grze na skrzypcach jako stypendysta miasta Łodzi w latach 1884–1886 w Instytucie Muzycznym w Warszawie pod kierunkiem Władysława Górskiego i Stanisława Barcewicza. Studiował następnie od 1886 r. w Hochschule für Musik w Berlinie pod kierunkiem Josepha Joachima. Przez pewien czas był też uczniem Lamberta Massarta w Konserwatorium Muzycznym w Paryżu. Przez wiele lat był czynny jako solista i pedagog w Łodzi. Od 1902 r. dojeżdżał do Częstochowy i uczył gry na skrzypcach w Szkole Muzycznej Ludwika Wawrzynowicza. Uczył też w Instytucie Muzycznym Antoniego Grudzińskiego w Łodzi. W 1911 r. dojeżdżał do Kalisza i prowadził klasę skrzypiec w tamtejszej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Bibliografia

  • Archiwum Instytutu Muzycznego w Warszawie.
  • Pellowski A., Kultura muzyczna Łodzi do roku 1918, Łódź 1994.

Tekst na podstawie publikacji: Błaszczyk L.T., „Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny”, Warszawa 2014 (książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce).

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.