Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Tajtelbaum (Tejtelbojm) Eliasz Elie

Eliasz Elie Tajtelbaum (Tejtelbojm) - persönliche Daten
Geburtsdatum: 1910
Geburtsort: Wilno
Sterbedatum: 1967
Beruf: dyrygent
Related towns: Mińsk

Tajtelbaum (Tejtelbojm) Eliasz Elie (1910 Wilno? – 1967 ?) – dyrygent, pedagog, kompozytor. Współpracował z wileńskimi dyrygentami chórów żydowskich: Jakubem Gersztajnem i Abrahamem Sliepem. Współpracował z teatrem lalkowym Majdim. Opracowywał żydowskie pieśni ludowe na chór z fortepianem. Uczył też śpiewu w szkolnictwie żydowskim. Przez pewien czas był dyrygentem orkiestry Towarzystwa Sportowego „Makabi” w Wilnie. W latach 1938–1839 był jednym z dyrygentów orkiestry symfonicznej przy wileńskim Żydowskim Towarzystwie Teatralnym. Dyrygował przedstawieniami Carmen Georges’a Bizeta i Toski Giaccoma Pucciniego. W czasie wojny był kierownikiem muzycznym teatru w Mińsku, gdzie pozostał po zakończeniu wojny. Komponował pieśni do tekstów poetów żydowskich, opracowywał pieśni ludowe.

Bibliografia

  • Fater I., Jidisze muzik in Pojln cwiszn bejde welt milchomes, Tel Awiw 1970.
  • Turkow J., Jidiszer teater in Ojrope cwisz bejde welt milchomes, Nowy Jork 1968–1971.
  • Weichert M., Zichrojnes. Warsze, Tel Awiw 1961.

Tekst na podstawie publikacji: Błaszczyk L.T., „Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny”, Warszawa 2014 (książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce).

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.