Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Tadlewski Albert

Albert Tadlewski - persönliche Daten
Geburtsdatum: 6th Februar 1893
Geburtsort: Lwów
Sterbedatum: 22nd September 1945
Ort des Todes: Bydgoszcz
Beruf: muzyk

Tadlewski Albert (6.02.1893 Lwów – 22.09.1945 Bydgoszcz ?) – pianista. Uczył się gry na fortepianie pod kierunkiem Viléma Kurza w Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Kontynuował studia pianistyczne w latach 1912–1913 w szkole mistrzowskiej Leopolda Godowskiego w Konserwatorium Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Wiedniu. Brał też prywatne lekcje u Maurycego Rosenthala. W latach 1928–1932 spędzał miesiące letnie w posiadłości Ignacego Paderewskiego w Morges w Szwajcarii, gdzie pod okiem mistrza doskonalił swój kunszt wykonawczy. Mieszkał w Nicei, gdzie prowadził założony przez siebie Institute International de Musique. W październiku 1943 r. zesłany został do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Po wyzwoleniu obozu powrócił do kraju.

Bibliografia

  • Archiwum Konserwatorium Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Wiedniu. Album studentów.
  • Dybowski S., Słownik pianistów polskich, Warszawa 2003.
  • „Muzyka” 1931, nr 10; 1932, nr 3/4.
  • Plohn A., Muzyka we Lwowie a Żydzi, „Muzykalia” 2012, nr 13.

Tekst na podstawie publikacji: Błaszczyk L.T., „Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny”, Warszawa 2014 (książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce).

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.