Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Związek Ludu Polskiego

Związek Ludu Polskiego  niepodległościowo-socjalist. organizacja emigr., działająca 1872–77 w Londynie; utworzona przez pol. wychodźców –– uczestników Komuny Paryskiej i przedstawicieli starej emigracji; powołany w 100 rocznicę I rozbioru Polski w celu zaprotestowania wobec społeczności międznar. przeciw sytuacji Polski; głosił program niepodległościowy, federacyjny (koncenpcja stanów zjednoczonych Europy) we współpracy Słowian, zwalczał ros. panslawizm; liczył kilkudziesięciu członków, ściśle związany z I Międzynarodówką; gł. współtwórcy i działacze: K. i T. Dąbrowscy, J. Kryński, L. Oborski, W. Wróblewski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.