Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Tygodni święto

w judaizmie bibl. pierwotnie święto roln. (wyrażenie Bogu wdzięczności za pierwociny — wczesne zbiory), następnie połączone z historią narodu żyd. (upamiętnienie przymierza Boga z Noem, a w ostateczności nadania Tory na górze Synaj, Szawuot); stało się jednym z 3 obowiązkowych świąt żyd., przypadającym między Pesach a Świętem Namiotów. Zob. też Pięćdziesiątnica.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.