Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Trupa Wileńska

jidysz Wilner Trupe, awangard., żyd. zespół teatr., grający w języku jidysz, zał. 1916 w Wilnie przez M. Mazo i D. Hermana; 1918–22 występował w Warszawie w teatrze Elizeum, także gościnnie w Krakowie (1921) oraz w Austrii, Holandii, Belgii, Francji, Niemczech i Rumunii (sezon 1922/23); po wyjeździe 1924 do Nowego Jorku rozpadł się na kilka grup; jedna z nich działała 1928–36 w Warszawie; w T.W. występowali m.in.: Lejb i Luba Kadisonowie, J. Lares, L. Noemi, M. Orleska, A. Sztejn, J. Wajslic; reżyserowali: Herman, Lejb Kadison, A. Kacyzne, a w drugim okresie warsz. także J. Rotbaum, M. Weichert, M. Arnsztejn; międzynar. sławę zdobyło przedstawienie Dybuka Sz. An-skiego (reż. Herman, Warszawa 1920), grane ponad 300 razy; wystawiano także sztuki: Sz. Asza, Szolema Alejchema, A. Goldfadena, J. Pereca, K. Gutzkowa, H. Heijermansa.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.