Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Towarzystwo Akcyjne Zakładów Bawełnianych K. Scheiblera

Towarzystwo Akcyjne Zakładów Bawełnianych K. Scheiblera  fabryka wyrobów bawełnianych w Łodzi, założona 1855 przez K. Scheiblera; wkrótce kombinat zajmujący pierwsze miejsce wśród włókienniczych przedsiębiorstw Królestwa Polskiego; od 1880 spółka akcyjna o kapitale 9 mln rubli; w połowie lat 80. zatrudnienie ok. 5,6 tysiąca robotników, wartość produkcji — 8,3 mln rubli, a 1911 — 16,1 mln; 1921 połączone z Towarzystwem Akcyjnym Zakładów Przemysłowych L. Grohmana w Zjednoczone Zakłady Przemysłowe K. Scheiblera i L. Grohmana SA, największe w przemyśle tekstylnym II RP (1927 wartość produkcji 89,7 mln zł, zatrudnienie ok. 9,4 tysiąca robotników); po II wojnie światowej upaństwowione.

Puś W., Pytlas S., Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniotex” w Łodzi (dawniej Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1977, Warszawa–Łódź 1979.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.