Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Towarzystwo Akcyjne Przemysłowe Zakładów Mechanicznych „Lilpop, Rau i Loewenstein” SA

Towarzystwo Akcyjne Przemysłowe Zakładów Mechanicznych „Lilpop, Rau i Loewenstein” SA  zakłady budowy maszyn i środków transportu w Warszawie; największa firma tego typu w Polsce; rozwinięta z Fabryki Machin, założonej 1822 przez braci Evansów, przejętej od nich 1866 przez S. Lilpopa i W. Raua; 1868 do spółki przystąpił L. Loewenstein, od 1873 spółka akcyjna. Początkowo zakłady produkowały maszyny i narzędzia rolnicze; 1868 przedsiębiorstwo nabyło Rządową Fabrykę Machin w Warszawie, w której od 1870 wytwarzano wagony kolejowe i sprzęt kolejowy, konstrukcje żelazne (m.in. mostowe), rury, maszyny, pociski artyleryjskie i sprzęt wojskowy. Działały filie: 1871–78 w Białej Cerkwi na Ukrainie i 1876–1910 w Sławucie. W 1915 maszyny ewakuowano na Ukrainę, gdzie zostały przejęte przez władze sowieckie. W 1919 odbudowano zdewastowane zakłady w Warszawie, a 1921–31 zmodernizowano i rozbudowano; największa w kraju wytwórnia wagonów, nowoczesna odlewnia, produkcja silników i maszyn, a od 1936 montownia samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych na licencji General Motors (od 1937 największy w Polsce producent samochodów). Kapitał zakładowy: 1873 — 2 mln rubli, od 1909 — 4 mln, od 1928 — 12,4 mln zł; wartość produkcji: 1873 — ok. 1,9 mln rubli, 1914 — ok. 4,3 mln, 1938 — ok. 51,7 mln zł. W okresie okupacji niemieckiej zakłady produkowały na potrzeby armii niemieckiej; 1944 całkowicie zniszczone.

Pustuła Z., Z dziejów zakładów Lilpopa, w: Dzieje Woli, Warszawa 1974.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.