Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze

(TWZW), konspiracyjny zespół zakładów wydawniczo-poligraf. podporządkowany KG ZWZ-AK (Wydział VII BIP); działał w Warszawie; szef: J. Rutkowski („Michał”); 1944 w skład TWZW wchodziło m.in. 8 drukarń, zakład chemigraficzny, introligatornia, komórki pomocnicze (łączność, zaopatrzenie, obsługa techn.); zakłady drukowały czasopisma, broszury, pisma ulotne, gł. wydawnictwa BIP, m.in. „Biuletyn Informacyjny”, „Wiadomości Polskie”, druki akcji „N”; na przeł. 1943 i 1944 miesięcznie produkowano ok. 250 tys. egz. czasopism, 65 tys. egz. broszur i 20 tys. druków ulotnych; podczas powstania warsz. TWZW przekształcono w Wojsk. Zakłady Wydawnicze, które zarządzały całą powstańczą poligrafią, udostępniały drukarnie wszystkim ugrupowaniom polit., niezależnie od ich stosunku do AK i władz RP na uchodźstwie.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.