Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Tajna Organizacja Wojskowa

konspiracyjna organizacja wojsk. utworzona IX 1939 w Stanisławowie (ob. Iwano-Frankowsk) na podstawie decyzji szefa sztabu Nacz. Wodza gen. W. Stachiewicza; początkowo pod nazwą Lotne Oddziały Bojowe; powstała wykorzystując organizację tzw. dywersji pozafrontowej, przygotowywanej przed wybuchem wojny przez Oddział II Sztabu Gł. WP; komendant gł.: płk J. Mazurkiewicz („Zagłoba”, „Radosław”), organizator TOW i pełnomocnik komendanta gł.: por. W. Milianowski („Tallinn”); siedziba gł.: Budapeszt (do VI 1940), następnie Warszawa; działała gł. w środk. Polsce (okręgi: Warszawa-miasto, Warszawa-województwo, radomsko-kielecki, częstochowski); liczyła kilka tys. czł.; TOW prowadziła wywiad, dywersję i sabotaż oraz szkolenie członków w zakresie technik konspiracji i dywersji, zajmowała się też produkcją materiałów wybuchowych; współpracowała ze Związkiem Odwetu ZWZ; III 1943 jej pion wojsk. wcielono do Kierownictwa Dywersji (Kedywu) AK, a pion cyw. zachował samodzielność.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.