Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Septuaginta

(łac.), najstarszy przekł. Starego Testamentu z języka hebr. na gr. (koine), powstały III–II w. p.n.e. na użytek Żydów w Egipcie; wg legendy (list Pseudo-Arysteasza) przekł. Pięcioksięgu dokonało 72 tłumaczy w ciągu 70 dni (stąd nazwa „Septuaginta”), na wyspie Faros k. Aleksandrii; rękopisy S. zawierają więcej ksiąg niż Biblia hebr. (oprócz kanonicznych również tzw. deuterokanoniczne); pierwszego kryt. opracowania S. dokonał Orygenes (III w.), a jego dzieło udoskonalili Hezychiusz z Aleksandrii i Lucjan (IV w.); chrześcijaństwo staroż. używało Starego Testamentu przede wszystkim w wersji S., na niej opiera się też prawosławie.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.