Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Puławianie

puławianie – frakcja puławska, jedna z 2 nieformalnych grup rywalizujących ze sobą o władzę (natolińczycy) w KC PZPR i we władzach państw., ukształtowana na pocz. 1956; nazwa pochodzi od miejsca zamieszkania w Warszawie oraz spotkań jej członków (ul. Puławska 24/26); grupę tworzyli gł. przedstawiciele aparatu władzy w okresie stalinowskim (m.in. R. Zambrowski, S. Staszewski, J. Albrecht, W. Matwin, J. Morawski, J. Zarzycki, A. Zawadzki), z których większość w okresie wojny wchodziła w skład Centralnego Biura Komunistów Polski w ZSRR, a od 1944 przeprowadzała stalinizację Polski i była bezpośrednio odpowiedzialna za zbrodnie aparatu bezpieczeństwa, informacji wojsk., prokuratury oraz sądownictwa wojsk. i specjalnego; p. winą za terror wobec społeczeństwa pol. obarczali doradców sowieckich, krytykowali J. Stalina i „kult jednostki” w ZSRR, wzywali do liberalizacji kursu polit.; uzyskali duży wpływ na prasę i środki przekazu oraz środowiska intelektualistów, dzięki czemu wywierali skuteczny wpływ na opinię publ., dyskredytując swych konkurentów w walce o władzę; natolińczycy w walce polit. z p. wskazywali na żyd. pochodzenie większości z nich i ich bezpośredni udział w organizowaniu zbrodniczego systemu okresu stalinowskiego; W. Gomułka w okresie października 1956 lawirował między obu grupami, później udzielił poparcia p., by następnie stopniowo odsunąć ich od wpływów.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.