Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Przaśników święto

w judaizmie bibl. święto roln., obchodzone na początku zbiorów, połączone następnie z Pesach.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.