Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Proces generałów

proces generałów – pokazowy proces polit. generałów i oficerów WP przeprowadzony 31 VII–31 VIII 1951 w Warszawie; oskarżonym postawiono nieprawdziwe zarzuty: utworzenia w WP konspiracyjnej organizacji („spisek w wojsku”) dążącej do obalenia władzy PZPR, współpracy z wywiadami W. Brytanii i USA; na kary więzienia zostali skazani: generałowie (dożywotnie więzienie) — F. Herman, J. Kirchmayer, S. Mossor, S. Tatar, pułkownicy (15 lat) — M. Jurecki, S. Nowicki, M. Utnik, mjr W. Roman, komandor ppor. Sz. Wacek (po 12 lat); 1955–56 skazani zostali zwolnieni z więzienia i częściowo zrehabilitowani (1990 całkowicie, z wyjątkiem gen. Mossora); 1951–54 w tajnych procesach związanych z p.g. (tzw. odpryskowych) skazano 86 oficerów (40 na karę śmierci, 20 wyroków wykonano), 1956 wszystkich zrehabilitowano.

J. Poksiński, „TUN”. Tatar–Utnik–Nowicki, Warszawa 1992.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.