Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Posty

posty – mają najczęściej charakter pokutny, jak obowiązkowy post w Jom Kipur, Tisza be-aw czy post Gedaliasza. Mogą być także posty lokalne i indywidualne. Nie wolno pościć w szabat; odstępstwo od tej reguły jest dopuszczalne wówczas, gdy w sobotę przypada Jom Kipur. Post zabroniony jest także w czasie święta Purim i Chanuki. W czasie postu odmawia się modlitwy Aszamnu (hebr. Zgrzeszyliśmy) i Awinu malkenu (hebr. Ojcze nasz, Królu nasz).

Renata Piątkowska

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.