Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Pospólstwo

pospólstwo – określenie ogółu mieszkańców dawnych miast, którzy mieli obywatelstwo miejskie i na ogół byli właścicielami nieruchomości, ale nie należeli do rządzącej miastem elity (patrycjat) i nie sprawowali najwyższych urzędów (burmistrza, rajcy, ławnika); w skład p. wchodzili gł. rzemieślnicy, także mniej zamożni kupcy; p. dążyło do zdobycia udziału we władzach miasta, co prowadziło do licznych napięć, a nawet powstań, zwł. w XIV w. w miastach: wł., flam., fr., ang., niem., hiszp., a na pocz. XVI w. także niem. i pol.; walki te zwykle kończyły się wprowadzeniem do władz miejskich przedstawicieli p. lub tworzeniem nowych organów władzy, obsadzonych przez p. (np. trzeci ordynek w Krakowie i Gdańsku w XVI w.).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.