Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Pomorze

region geogr.-hist. nad M. Bałtyckim, gł. w Polsce, częściowo w Niemczech (w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie); nazwa, oznaczająca „kraj przy morzu”, powstała najpóźniej na pocz. XI w.; wtedy P., zamieszkane przez zachodniosłow. lud Pomorzan, obejmowało ziemie między dolną Odrą a Wisłą, sięgało po dolną Wartę i Noteć; w XII w. zasięg P. rozszerzył się na zachodzie po ziemie Wieletów (Luciców), a cofnął na południu; historia zach. i wsch. części P. przebiegała odmiennie (Pomorze Gdańskie, Pomorze Zachodnie); gdy nazwę „Prusy” rozciągnięto na Pomorze Gdańskie, pojęcie P. w XV–XIX w. ograniczono do Pomorza Zach.; w 2. poł. XX w. starano się objąć nazwą P. całość obszarów nadbałtyckich w aktualnych granicach Polski, zaliczając dawne Prusy Wsch. do Pomorza Gdańskiego, jednak postulat ten nie został powszechnie przyjęty.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.