Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Polsko-sowiecki pakt o nieagresji

umowa pol.-sowiecka; zawarty 25 VII 1932 w Moskwie; zobowiązywał do wzajemnego wstrzymywania się od agresji oraz nieuczestniczenia w porozumieniach skierowanych przeciw jednej ze stron, a w przypadku zaatakowania jednej ze stron — nieudzielania żadnej bezpośredniej i pośredniej pomocy agresorowi; uznał podpisane dotychczas przez każdą ze stron zobowiązania międzynar.; mógł być wypowiedziany bez uprzedzenia w wypadku napaści jednej ze stron na trzecie państwo; złamany przez ZSRR 17 IX 1939.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.