Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Polsko-brytyjski układ o pomocy wzajemnej

umowa pol.-bryt.; podpisany 25 VIII 1939 w Londynie, był rozwinięciem deklaracji premiera W. Brytanii A.N. Chamberlaina z 31 III 1939, zapowiadającej pełną pomoc zbrojną w wypadku wyraźnego zagrożenia niepodległości Polski, oraz komunikatu pol.-bryt. z 6 IV 1939 o przekształceniu jednostronnych gwarancji bryt. dla Polski w gwarancje wzajemne; układ przewidywał wzajemną pomoc i poparcie w wypadku agresji bądź jakiejkolwiek akcji jednego z mocarstw eur., zagrażających pośrednio lub bezpośrednio niezawisłości którejś ze stron; podpisany jednocześnie tajny protokół precyzował, że przez wymienione w umowie „mocarstwo europejskie” należy rozumieć Niemcy; gwarancje W. Brytanii okazały się IX 1939 nieskuteczne, gdyż ograniczyły się do wypowiedzenia Niemcom wojny 3 IX 1939; układ stał się podstawą do formowania wojska pol. na terenie W. Brytanii od VI 1940.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.