Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Polskie siły zbrojne w Wielkiej Brytanii w II wojnie światowej

pol. formacje wojsk. stanowiące część Sił Zbrojnych RP, organizowane od IX 1939 na W. Brytyjskich, na podstawie pol.-bryt. umów wojsk., m.in. z 5 VIII 1940; dowodzone przez Nacz. Wodza: IX 1939–VII 1943 gen. W. Sikorskiego (od XII 1939 Nacz. Wodza całości Sił Zbrojnych RP), VII 1943–IX 1944 gen. K. Sosnkowskiego, IX 1944–XI 1946 gen. T. Komorowskiego (podczas jego pobytu w niewoli niem., od II 1945 obowiązki Nacz. Wodza pełnił gen. W. Anders). Od 1 IX 1939 w portach bryt. znajdowały się 3 pol. niszczyciele, od XII 1939 grupy lotników przygotowywano do służby w bryt. lotnictwie wojsk. (RAF); od VII 1940 po ewakuacji władz RP na uchodźstwie (w tym nacz. władz wojsk.) i części żołnierzy WP z Francji (ok. 25 tys.) w Szkocji formowano 5 brygad (2 — strzelców, 3 — kadrowe) i zgrupowanie żołnierzy broni pancernej, od IX 1940 rozpoczęto organizowanie Pierwszego Korpusu Polskiego, uczestniczącego w obronie wybrzeża mor. (do 1945 ze względu na brak żołnierzy, gł. szeregowców, nie osiągnął on gotowości bojowej); tworzono dywizjony Pol. Sił Powietrznych (dywizjony lotnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii 1940–46) i stopniowo rozbudowano Pol. Marynarkę Wojenną (1940–44 od floty bryt. wypożyczono 20 okrętów), uczestniczące w wielu operacjach alianckich; 1941 sformowano Pierwszą Samodzielną Bryg. Spadochronową, przygotowywaną do wsparcia przyszłego powstania zbrojnego w kraju, IX 1944 walczyła pod Arnhem; od 1942 organizowano Pierwszą Dywizję Pancerną, która 1944–45 walczyła we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech; V 1945 PSZ na W. Brytyjskich liczyły ok. 50 tys. żołnierzy; 1945–47 wszystkie jednostki PSZ na Zachodzie podporządkowane władzom RP na uchodźstwie zostały sprowadzone do W. Brytanii i rozwiązane, większość żołnierzy wstąpiła do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.