Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Polskie Siły Powietrzne

(PSP), samodzielny rodzaj sił zbrojnych, powołany 22 II 1940 na mocy rozkazu Nacz. Wodza, stanowiący część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej podległych władzom RP na uchodźstwie; formowane 1939–40 we Francji i W. Brytanii; rekrutowane z lotników, którzy w czasie i po kampanii wrześniowej 1939 przedostali się do państw sojuszniczych; PSP organizowano jednocześnie we Francji i W. Brytanii na podstawie umów wojsk. (pol.-fr. umowa wojsk. z 19 V 1939, pol.-bryt. memorandum z 25 X 1939, później pol.-bryt. umowa wojsk. z 5 VIII 1940). Do V 1940 we Francji utworzono 4 dywizjony i kilkanaście kluczy lotnictwa myśliwskiego, dywizjon bombowy i 2 dywizjony lotnictwa obserwacyjnego, ale ostatecznie w walkach V–VI 1940 uczestniczyły — jeden dywizjon i klucze myśliwskie. Od XII 1939 trwało szkolenie lotników w W. Brytanii, od VII 1940 formowano pol. dywizjony (dywizjony lotnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii), które VIII–X 1940 walczyły w bitwie o Wielką Brytanię (dywizjony 302 i 303), następnie we wszystkich operacjach lotn. aliantów, m.in. w bitwie o Atlantyk (zwalczanie okrętów podwodnych i osłona konwojów), wyprawach bombowych na Niemcy (III–IV 1941 Berlin), desancie pod Dieppe (VIII 1942), walkach w Afryce Pn. (Pol. Zespół Myśliwski — „cyrk Skalskiego” III–V 1943), inwazji we Francji (od VI 1944); 301. dywizjon bombowy (1943 przemianowany na 1586. eskadrę specjalną) uczestniczył w operacjach zrzutów dla ruchu oporu w okupowanych przez Niemcy krajach i konspiracji w Polsce, VIII–IX 1944 dla powstania warsz.; V 1945 PSP liczyły prawie 15 tys. żołnierzy, średnio w dywizjonach było 250 samolotów bojowych, lotnicy PSP strącili prawie 800 samolotów przeciwnika (S. Skalski — 22), 190 latających bomb V–1, 1940–45 piloci PSP zniszczyli lub uszkodzili ok. 1 tys. samolotów, 190 pocisków V-1, kilka tys. pojazdów mech., zrzucili ok. 14 tys. t bomb. PSP kierował Inspektorat (od IV 1944 Dowództwo), inspektorzy: gen. J. Wiatr (do V 1940), gen. W. Kalkus (do VII 1940), gen. S. Ujejski (do IX 1943), gen. M. Iżycki (do IX 1947). W V 1945 PSP liczyły 15 dywizjonów (łącznie 252 samoloty bojowe); IX 1947 PSP rozwiązano, a większość żołnierzy wstąpiła do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.