Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Policmajster

policmajster – urzędnik kierujący policją w większych miastach ros. za pośrednictwem horodniczych; na tzw. ziemiach zabranych pojawił się w końcu XVIII w., w Warszawie — po raz pierwszy po zajęciu miasta przez wojska ros. 1813, w większych miastach Królestwa Pol. (w Warszawie oberpolicmajster warsz.) — po wybuchu powstania styczniowego 1863.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.