Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Pokucie

Pokuttia, kraina hist. nad górnym Prutem i Czeremoszem, na pograniczu dawnej ziemi lwowskiej i halickiej, od 1991 w Ukrainie; zamieszkane przez ludność rus. i wołoską; w 1. poł. XVI w. teren rywalizacji między Polską a Mołdawią, 1530 zdobyte przez hospodara mołdawskiego Piotra Raresza, 1531, po bitwie pod Obertynem, włączone do Polski; po I rozbiorze 1772 pod panowaniem Austrii, 1918–19 pod okupacją rum., od 1919 w Polsce, od 1939 po okupacją sowiecką, 1945 wcielone do ZSRR.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.