Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Podymne

hist.:

1) danina prawa książęcego, znana do XIII–XIV w. gł. na Mazowszu i Kujawach, pobierana od domu mieszkalnego („dymu”); przedmiot nauk. sporów;

2) stały podatek od domu mieszkalnego, wprowadzony 1629, płacony przez mieszczan, chłopów i szlachtę zagrodową; jego wysokość zależała od wielkości domu i miasta.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.