Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Plan stabilizacyjny 1927

plan reform finans. 1927–30, związany z zaciągnięciem przez państwo pol. X 1927 pożyczki stabilizacyjnej; regulował zasady polityki budżetowej oraz pieniężnej państwa; przewidywał m.in. powrót Polski do systemu waluty złotej, zapewnienie Bankowi Pol. SA pełnej autonomii w stosunku do rządu, zwiększenie dochodów zwyczajnych budżetu; nad przebiegiem realizacji p.s. czuwał wyznaczony przez wierzycieli Amerykanin Ch. Dewey.

Z. Landau Plan stabilizacyjny (1927–1930). Geneza, założenia, wyniki, Warszawa 1963.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.