Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Państwowy Urząd Repatriacyjny

(PUR), instytucja powołana X 1944 w celu organizacji przesiedlenia ludności pol., która znalazła się poza granicami kraju, a także ułatwienia powrotu wysiedlonych podczas II wojny świat., kierowania ruchem ludności z tzw. Ziem Dawnych na tzw. Ziemie Odzyskane oraz przesiedlenia ludności ukr. i białorus. do ZSRR; PUR organizował transporty i sprawował opiekę nad migrantami w granicach kraju, tworząc liczne punkty etapowe, sanitarne, stołówki itp.; objął opieką ponad 9 mln osób różnej narodowości; działał do VIII 1950.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.