Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Moskiewska konferencja 1945

moskiewska konferencja 1945 – rokowania w 17–21.06.1945 r., dotyczące utworzenia rządu jedności narodowej w Polsce, prowadzone w wyniku porozumienia mocarstw alianckich (USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR) w sprawie polskiej, zawartego na konferencji jałtańskiej. W konferencji uczestniczyli reprezentujący Krajową Radę Narodową i Rząd Tymczasowy RP działacze Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego (m.in. Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Edward Osóbka-Morawski, Władysław Kowalski, Antoni Kołodziej), reprezentanci sił politycznych na emigracji skłonnych do kompromisu z komunistami (Stanisław Mikołajczyk, Jan Stańczyk) oraz arbitralnie wybrane osobistości z kraju (Władysław Kiernik, Zygmunt Żuławski, Adam Krzyżanowski, Stanisław Kutrzeba, Henryk Kołodziejski). Skład polskich uczestników obrad został ustalony w wyniku uzgodnień trzech mocarstw (tzw. Komisja Trzech), a rozmowy toczyły się pod silną presją Stalina. W wyniku rozmów zawarto tzw. porozumienie, na podstawie którego 28 czerwca powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, a do Prezydium KRN zaproszono Witolda Witosa i Stanisława Grabskiego. Jednocześnie z obradami konferencji w Moskwie odbył się proces szesnastu, który w zamyśle Stalina miał być formą nacisku na uczestniczących w konferencji działaczy związanych z rządem polskim na uchodźstwie.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.