Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Moralia

moralia – utwory o charakterze filozoficzno-pouczającym, np. Moralia Plutarcha, bliskie formie nowożytnego eseju, lub Moralia Wacława Potockiego, zbiór wierszowanych przypowieści komentujących sentencje i przysłowia (np. Wojna ludzi nie rodzi, Zrazu jak po szydle, dalej jak po mydle, Lwa po pazurze, błazna po słowie poznać).

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.