Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Mojżeszowe Księgi

Mojżeszowe Księgi  Pięcioksiąg, 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu, Tora.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.