Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych - instytucja utworzona 1918 w Polsce, działała do IX 1939; 1923–32 jego funkcje sprawowały 2 odrębne resorty — Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państw. oraz Ministerstwo Reform Rolnych; do zadań M.R. i R.R. należała realizacja polityki agrarnej państwa — nadzór nad produkcją roślinną i hodowlą, oświatą roln., aprowizacją, przemysłem spoż., opieką weterynaryjną, leśnictwem oraz realizacja reformy rolnej, komasacja gruntów, likwidacja serwitutów i uregulowanie spraw własnościowych we wspólnotach gruntowych.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.