Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Milicja Ludowa

Milicja Ludowa – państwowa formacja policyjna, powstała w grudniu 1918 r. z przekształcenia założonej w listopadzie 1918 r. Milicji Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności oraz utrzymania porządku społecznego. Na mocy dekretu z 5.12.1918 r. podporządkowana Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W marcu 1919 r. liczyła ok. 23 tys. funkcjonariuszy czynnych i ok. 12 tys. w rezerwie. Komendantem głównym Milicji Ludowej był Ignacy Boerner. Radykalne nastroje w Milicji doprowadziły w lutym i marcu 1919 r. do starć z wojskiem. Od przełomu marca i kwietnia 1919 r. Milicję stopniowo rozbrajano. W maju 1919 r. część jej członków (osiem batalionów) skierowano na front wschodni. 1.07.1919 r. formację rozwiązano, a kadrę włączono (2 lipca) do Wojska Polskiego. Na miejsce Milicji Ludowej powołano Policję Państwową.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.