Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Mazurski Związek Ludowy

Mazurski Związek Ludowy - organizacja mazurska, założona 19.09.1919, z siedzibą w Szczytnie. W okresie plebiscytu prowadził agitację na rzecz przyłączenia Mazur do Polski. Zwalczany przez nacjonalistów niemieckich. Po przegranym plebiscycie działalność M.Z.L. zamarła. W Związku działali: F. Leyk (założyciel i prezes), B. Linka i inni. Organem prasowym M.Z.L. był „Masurische Volkszeitung”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.