Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Marrani

marrani (marani; hiszp. marrano – świnia) – pejoratywne określenie Żydów w Hiszpanii i Portugalii, którzy ochrzcili się, aby uniknąć prześladowań religijnych, ale potajemnie wielu z nich nadal praktykowało judaizm. Masowe chrzty Żydów nastąpiły zwłaszcza w latach 1391–1492. Pomimo ochrzczenia marrani nie cieszyli się zaufaniem władz kościelnych i państwowych, prześladowania trwały nadal. Do końca XVII w. część marranów opuściła Hiszpanię i udała się m.in. do krajów Europy Zachodniej (katolickich i protestanckich). Część wtopiła się w katolickie społeczeństwo, część praktykowała judaizm potajemnie lub otwarcie. Wielu marranów osiadło w krajach muzułmańskich (Maroko, imperium osmańskie).

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.