Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Manowie

manowie – kategoria drobnej szlachty poddańczej w dawnej Polsce, pozostająca w stosunku lennym wobec magnatów lub królewskich starostów, znana z Rusi Czerwonej i Wielkopolski. W XVI–XVII w. manowie zanikli, degradując się do stanu chłopskiego lub awansując do szlachty.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.