Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Mała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie

Mała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie – powstała w 1935. Prowadził Z. Górzyński. Grali m.in.: T. i W. Górzyńscy, M. Hoherman, R. Halber, Z. Lederman.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.