Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Machzikej ha-Dat

Machzikej ha-Dat – polityczna organizacja galicyjskiej ortodoksji żydowskiej, powołana 13.03.1879 r. przez krakowskiego rabina Szymona Schreibera i cadyka bełzkiego Joszuę Rokeacha. Głównym jej celem była mobilizacja ludności żydowskiej przeciw działaniom asymilatorskiego ugrupowania lwowskiego Szomer Israel. Pierwszym etapem było poparcie dla kandydatury Schreibera w wyborach do wiedeńskiej Rady Państwa w 1879 roku. Schreiber został wybrany we wschodnio-galicyjskim okręgu Śniatyń – Kołomyja – Buczacz, w parlamencie wszedł do Koła Polskiego. Kolejnym etapem była próba wymuszenia na władzach centralnych i krajowych wprowadzenia wzorcowego statutu gminnego, który przyznawałby rabinom dominującą pozycję. Projekt statutu ogłoszono w 1882 r. na ogólnoaustriackim zjeździe rabinów obradującym we Lwowie. Głęboki kryzys w działalności ugrupowania wywołała nagła śmierć Schreibera w 1883 roku. Niewielkie sukcesy przyniosły próby odnowienia działalności podejmowane w latach 1908 i 1931. Partia wydawała własny organ prasowy w języku hebrajskim „Kol Machzikej ha-Dat”.

Andrzej Żbikowski

Tekst powstał na podstawie książki „Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon”, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.