Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Machabejskie Księgi

Machabejskie Księgi – dwie księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu, opisujące powstanie Żydów pod wodzą rodziny Machabeuszów przeciw władzy Seleucydów z Syrii w II w. p.n.e. 1 Księga Machabejska była napisana w języku hebrajskim między 104 a 63 r. p.n.e. i zachowała się w przekładzie greckim (Septuaginta). Obejmuje ona lata 175–135 p.n.e. 2 Księga Machabejska została napisana w języku greckim przed końcem II w. p.n.e. i obejmuje lata 175–160 p.n.e. 3 i 4 Księga Machabejska to apokryfy. Księgi Machabejskie są zaliczane do tzw. ksiąg historycznych. Reprezentują one pisarstwo historyczne, podobne gatunkowo do pisarstwa greckiego. Nawiązując do przeszłości, gloryfikują Izrael i jego bohaterskich obrońców oraz budzą uczucia patriotyczne.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.