Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Lwowski Instytut Muzyczny (Filia w Stryju)

Lwowski Instytut Muzyczny. Filia w Stryju. Przed I wojną świat. kierowała szkołą T. Halpern i uczyła gry na fortepianie, Henryk Gross uczył gry na skrzypcach.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.