Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Lustracje

lustracje – kontrole stanu majątkowego i dochodowości królewszczyzn. Ustanowione w latach 1562–1564 w celu zapewnienia środków finansowych na obronność państwa (kwarta) i dla skarbu królewskiego. Przeprowadzane nieregularnie w latach 1564–1789 przez 3-osobowe komisje. Sporządzane z autopsji, na podstawie zeznań świadków i dokumentacji rachunkowej, stanowią cenne źródło do dziejów wsi.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.